ENKM Ulice a náměstí Tylova

Tylova

RÚIAN: 240419

Historické názvy

Významné budovy

Měšťanský dům, č. p. 232/2

Informační smaltované tabulky

Separační zeď, Tylova 232/2

Jiné objekty

Zeď židovského ghetta, Tylova 232