ENKM Ulice a náměstí Třebízského

Třebízského

RÚIAN: 240401

Historické názvy

Významné budovy

Městské hradby

Sochy

Socha sv. Jana Nepomuckého

Kříže

Poklona - Mariánov