ENKM Ulice a náměstí Třebízského

Třebízského

RÚIAN: 240401

Historické názvy

Sochy

Socha sv. Jana Nepomuckého