ENKM Ulice a náměstí Tomečkova

Tomečkova

RÚIAN: 662178

Pojmenována po osobnosti: Jaromír Tomeček

Historické názvy

Významné budovy

Městské hradby

Kříže

Poklona - Mariánov