ENKM Ulice a náměstí Tomečkova

Tomečkova

RÚIAN: 662178

Pojmenována po osobnosti: Jaromír Tomeček

Historické názvy