ENKM Ulice a náměstí Skopalíkova

Skopalíkova

RÚIAN: 240141

Historické názvy

Významné budovy

Městské hradby

Kříže

Poklona - Mariánov
Kříž - Skopalíkova