ENKM Ulice a náměstí Školní

Školní

RÚIAN: 240281

Historické názvy

Významné budovy

Městské hradby

Kříže

Poklona - Mariánov