ENKM Ulice a náměstí Šafaříkova

Šafaříkova

RÚIAN: 240273

Historické názvy