ENKM Ulice a náměstí Šafaříkova

Šafaříkova

RÚIAN: 240273

Historické názvy

Významné budovy

Městské hradby

Kříže

Poklona - Mariánov