ENKM Ulice a náměstí Rumunská

Rumunská

RÚIAN: 240125

Historické názvy

Kaple

Kaple svaté Barbory