ENKM Ulice a náměstí Pod Barbořinou

Pod Barbořinou

RÚIAN: 240028

Historické názvy

Významné budovy

Městské hradby

Kříže

Poklona - Mariánov