ENKM Ulice a náměstí Pilařova

Pilařova

RÚIAN: 240001

Pojmenována po osobnosti: Adolf Pilař

Historické názvy

Významné budovy

Arcibiskupské gymnázium (budova), č. p. 3/3
Piaristická kolej - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, č. p. 7/1
Piaristické gymnázium, č. p. 8/2

Školy

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3/3
Piaristické gymnázium Kroměříž, Pilařova 8/2
Konzervatoř P. J. Vejvanovského, Pilařova 7/1

Sochy

Josef Mánes

Informační smaltované tabulky

Budova starého piaristické gymnázium, Pilařova 8
Budova žákovského internátu (dnes arcibiskupské gymnázium), Pilařova 3
Konzervatoř - stará piaristická kolej, Pilařova 7/1

Erby

Lichtenštejn - piaristické gymnázium, Pilařova 8/2
Lichtenštejn - interier piaristická kolej, Pilařova 7/1