ENKM Ulice a náměstí Partyzánská

Partyzánská

RÚIAN: 239968

Historické názvy

Významné budovy

Městské hradby

Kříže

Poklona - Mariánov