ENKM Ulice a náměstí Nová

Nová

RÚIAN: 239887

Historické názvy

Významné budovy

Městské hradby

Kříže

Poklona - Mariánov