ENKM Ulice a náměstí Nad Lomy

Nad Lomy

RÚIAN: 690261

Historické názvy

Kaple

Kaple svaté Barbory