ENKM Ulice a náměstí Křižná

Křižná

RÚIAN: 239607

Historické názvy

Významné budovy

Městské hradby
Měšťanský dům - Křižná, č. p. 168/6
Měšťanský dům - Křižná, č. p. 169/8
Měšťanský dům - Křižná, č. p. 178/1

Kříže

Poklona - Mariánov