ENKM Ulice a náměstí Kožíkova

Kožíkova

RÚIAN: 662151

Pojmenována po osobnosti: František Kožík

Historické názvy

Významné budovy

Městské hradby

Kříže

Poklona - Mariánov