ENKM Ulice a náměstí K Vodojemu

K Vodojemu

RÚIAN: 690287

Historické názvy

Kaple

Kaple svaté Barbory