ENKM Ulice a náměstí Josefa Homoly

Josefa Homoly

RÚIAN: 239453

Pojmenována po osobnosti: Josef Homola

Historické názvy

Kaple

Kaple svaté Barbory