ENKM Ulice a náměstí Hulínská

Hulínská

RÚIAN: 239381

Historické názvy

Sochy

Dělník

Pamětní desky

Zaměstancům společnosti MAGNETON a.s.- 1939-1945, Hulínská