ENKM Ulice a náměstí Holubí

Holubí

RÚIAN: 2607069

Historické názvy

Významné budovy

Městské hradby

Kříže

Poklona - Mariánov