ENKM Ulice a náměstí Gen. Svobody

Gen. Svobody

RÚIAN: 239348

Pojmenována po osobnosti: Ludvík Svoboda

Historické názvy

Významné budovy

Biskupská sýpka - Schrattenbachova, č. p. 1191/24
Květná zahrada
Městský dům - zbourán, č. p. 1386

Sochy

Socha sv. Jana Nepomuckého
Dřík barokní kašny

Pamětní desky

Svoboda Ludvík, Gen. Svobody 1234/35
Tomek Václav Vladivoj, Gen. Svobody 1192/39
Památník bojů za osvobození Kroměříže, Gen. Svobody
Světové dědictví UNESCO - deska, Gen. Svobody 1192/39

Informační smaltované tabulky

Biskupská sýpka, Gen. Svobody 1191/24
Květná zahrada, Gen. Svobody

Pomníky

Památník bojů za osvobození Kroměříže