ENKM Ulice a náměstí Gen. Píky

Gen. Píky

RÚIAN: 781827

Historické názvy

Kaple

Kaple svaté Barbory