ENKM Ulice a náměstí Gen. Bočka

Gen. Bočka

RÚIAN: 781835

Historické názvy

Významné budovy

Městské hradby

Kříže

Poklona - Mariánov