ENKM Ulice a náměstí Farní

Farní

RÚIAN: 239313

Historické názvy

Významné budovy

Dům tiskaře Jindřicha Guska, č. p. 97/2
Městské hradby
Měšťanský Volšovský dům, č. p. 95/1

Kříže

Poklona - Mariánov