ENKM Ulice a náměstí Chropyňská

Chropyňská

RÚIAN: 239429

Historické názvy

Významné budovy

Areál sportovního klubu Haná, č. p. 1923/5