ENKM Ulice a náměstí Braunerova

Braunerova

RÚIAN: 239194

Pojmenována po osobnosti: František August Brauner

Historické názvy

Významné budovy

Hvězdárna, č. p. 2705/37