ENKM Ulice a náměstí Brandlova

Brandlova

RÚIAN: 239186

Pojmenována po osobnosti: Vincenc Brandl

Historické názvy

Významné budovy

Městské hradby

Kříže

Poklona - Mariánov