ENKM Ulice a náměstí Akátová

Akátová

RÚIAN: 2043408

Historické názvy

Významné budovy

Městské hradby

Kříže

Poklona - Mariánov