ENKM Ulice a náměstí 3. pluku

3. pluku

RÚIAN: 781801

Historické názvy