ENKM Ulice a náměstí 1. máje

1. máje

RÚIAN: 239062

Historické názvy

Školy

Střední pedagogická škola a Vyšší odborná škola, 1. máje 221/10
Základní škola praktická a speciální Kroměříž, 1. máje 209/14

Pamětní desky

Abiturienti ústavu, 1. máje 221
Přednáška T. G. Masaryka, 1. máje 221