ENKM Objekty Budovy Trtinovský dům

Trtinovský dům

Riegrovo náměstí 149/33

Komentář

Až do r. 1715 to byl šenkovní dům I. třídy. Za švédského vpádu 1643 dům patrně vyhořel. Roku 1665 jej koupil Jan Trtina. Šafaříkova ul. neexistovala. Vedle tohoto domu vedla na Hrubý val ulička s brankou v hradbách, teprve později byla ulička rozšířena na dnešní Šafaříkovu ulici. Roku 1715 koupila dům obec na kasárna. Když však byly postaveny ostrorožská kasárna, vojáci se vystěhovali, obec dokoupila ještě vedlejší dům č. 148 v r. 1884 a přestavěla oba domy na školu. Byla tam měšťanská škola, pak zvláštní škola, ale také veřejná knihovna s čítárnou. Dnes je v přízemí školní jídelna, v dalším podlaží je pracoviště městského úřadu (odbor školství), další místnosti jsou pronajaty zubním lékařům a v nejvyším patře je i dětská organizace Pionýr. V přízemí také sídlí Klub UNESCO Kroměříž.
, zdroj: Patka 15. 1. 2022
zdroj: Patka 15. 1. 2022

Informační smaltované tabulky

Trtinovský dům