ENKM Objekty Pomníky Torzo trupu (plastika) - příslušníkům PTP

Torzo trupu (plastika) - příslušníkům PTP

(dochovaný)

Husovo náměstí

Komentář

Zřízení památníku příslušníkům Pomocných technických praporů iniciovaly kluby Českého svazu PTP - VTNP. V roce 2002 byl památník předán do vlastnictví města. Autorkou plastiky je kroměřížská rodačka, akademická sochařka Otilie Šuterová-Demelová.

Text:
Nedopusťme zapomenout
v letech 1948/1954 bylo internováno
40.000 československých mužů
pro své přesvědčení, touhu po svobodě
a pravdě v táborech PTP-VTNP

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže na tabulkách a pamětních deskách. Brno. Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v Kroměříži. 2007