ENKM Osobnosti Theodor Kohn

ThDr. Theodor Kohn

Datum a místo narození

* 22. 3. 1845, Březnice u Napajedel

Datum a místo úmrtí

† 4. 12. 1915 (70 let), Ehrenhausen (Rakousko)

Obor působení

vzdělávání, práce v oboru, autor pamětí

Vzdělání

nižší gymnázium ve Strážnici
1867 maturita na kroměřížském piaristickém gymnáziu
arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci
5. 7. 1871 byl vysvěcen na kněze
1875 doktorát teologie

Zaměstnání

1874 jej arcibiskup Bedřich z Fürstenberka jmenoval svým sekretářem a druhým ceremoniářem
1882 mimořádný profesor církevního práva a fundamentální teologie
1883 kancléř
1892 zvolen nástupcem na arcibiskupském stolci
10. 1. 1893 potvrzen papežem
5. 2. 1893 vysvěcen na biskupa a 11. 2. 1893 uveden do úřadu
V prosinci 1903 byl povolán do Říma a v lednu 1904 zvláštní komise kardinálů nařídila Theodoru Kohnovi rezignovat a trvale opustit diecézi.

V závěti odkázal 341.000,- K na stavbu Vysoké školy v Olomouci. Dlouho se s výstavbou otálelo a po II. světové válce z této částky bylo zaplaceno několik málo cihel, ale únorovým pučem 1948 byla výstavba ukončena.

Komentář

Byl první olomoucký arcibiskup prostého původu, navíc byl jeho dědeček narozený v židovské rodině, konvertoval však ke katolictví. V roce 1904 byl přinucen k rezignaci.
Theodor Kohn se ukázal být dobrým hospodářem a významným mecenášem umění.
1897 byl jmenován rytířem velkého kříže Řádu Božího hrobu
Zbytek života prožil ve štýrském Ehrenhausenu, kde zakoupil zámek, ke kterému patřilo Eggenberské mauzoleum, v tomto mauzoleu byl uložen sarkofág s ostatky arcibiskupa Kohna.

Erby

,

Zdroje

Theodor Kohn. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-01-181]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 9. 8. 2023