ENKM Osobnosti Theodor Bechnik

Theodor Bechnik

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 1. 5. 1914, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 28. 3. 2002 (87 let), Kanada - místo neučerno

Obor působení

výtvarné umění, malířství

Vzdělání

reálné gymnázium Kroměříž
umělecko-průmyslová škola Praha
1938–1939 L École des Beaux Arts Paříž

Bydliště

poslední bydliště Naples, Florida 34110, USA - uváděn jako Theodore Bechnik

Komentář

figurální kompozice, užitková grafika, ilustrace

Zdroje

Theodor Bechnik. In: Artist Biography and Facts [online]. [cit. 2021-01-06]. Dostupné z: www.askart.com

PÁLENÍČEK, Ludvík. Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku. 2. Kroměříž: Osvětové sbory na Kroměřížsku a Zdounecku, 1940.

Naposledy aktualizováno: 24. 6. 2021