ENKM Školy Tauferova střední odborná škola veterinární

Tauferova střední odborná škola veterinární

Koperníkova 1429/22

František Skopalík založil hospodářskou školu v Přerově v r. 1865 a v roce 1867 se zasloužil o založení podobné školy v Kroměříži. Jeho touha byla naplněna v roce 1875, kdy byla v Kroměříži založena rolnická škola, v roce 1884 pak byla rozšířena o dívčí hospodyňskou školu - byla to jedna z prvních škol tohoto typu v českých zemích. Obě školy pak přešly později pod zemskou správu a v roce 1905 započala výstavba nových budov, ve kterých sídlí škola dodnes. V prvním desetiletí 20. století se škola dále rozšířila o hospodářské budovy. V roce 1925 byla k padesátému výročí založení školy ve vestibulu nynějšího domova mládeže umístěna pamětní deska Františku Skopalíkovi od kroměřížského sochaře Sylvestra Harny. V minulém režimu byla pamětní deska odstraněna a na své místo se vrátila 18. 12. 1995 v rámci oslav 120. výročí založení školy. Za druhé světové války škola sloužila mladým lidem jako útočiště před totálním nasazením. Po roce 1948 byla hospodářská škola zrušena a rolnická škola byla v roce 1952 přeměněna ve střední zemědělskou technickou školu. Od září 1998 nese škola jméno MVDr. Josefa Taufera.

Kroměřížska "veterina" dostala dvě budovy - bývalou rolnickou a bývalou hospodyňskou školu v Koperníkově ulici, které však novému poslání příliš nevyhovovaly. Přívažkem byl 60 ha statek. Byla to jediná škola tohoto typu v tehdejším Československu. Byly vybudovány moderní učebny, laboratoře, dílny i cvičné stáje.

Historické názvy

1948 – Rolnická škola
1952 – Střední zemědělská technická škola veterinární v Kroměříži
1998 – Tauferova střední odborná škola veterinární

Ředitelé

Blanka Havlová
1963–1965 Doc. MVDr. Zdeněk Veselý CSc.

Webové stránky

www.vetkm.cz
Tauferova střední odborná škola veterinární, zdroj: Patka 7. 4. 2022
zdroj: Patka 7. 4. 2022

Zdroje

SPITZER, G. Pohledy do našich školních zařízení. Třicet let od založení SZTŠ veterinární v Kroměříž. Zpravodaj města Kroměříže. 1982, (10), s. 178-179.

Tauferova střední odborná škola veterinární. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-17]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tauferova_st%C5%99edn%C3%AD_odborn%C3%A1_%C5%A1kola_veterin%C3%A1rn%C3%AD,_Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE

Tauferova střední odborná škola veterinární. In: https://www.vetkm.cz