ENKM Objekty Budovy Synagoga

Synagoga

Komenského náměstí

Autor

Felix Skibinský

Komentář

Synagoga byla vystavěna na místě zrušeného židovského hřbitova, a tedy na důstojném místě v čele Komenského náměstí. Zničena byla 5. 11. 1942, pět měsíců po deportaci kroměřížských Židů, byla vyhozena do vzduchu. Byl zdevastován i hřbitov s obřadní síní židovské obce. Postaral se o to Hans Humplik, tehdejší nacistický starosta. Synagogu navrhl Felix Skibinský, nakonec byl projekt zadán Jakobu Gartneroviz Přerova, který se židovským svatyním věnoval už dlouhodobě. Průčelí synagogy bylo korunováno dvěma věžemi a kupolí a bývá považováno za kompoziční repliku kroměřížského piaristického kostela. Interiér byl podřízen převládající secesi.
, zdroj: PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.
zdroj: PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.