ENKM Školy Střední zdravotnická škola

Střední zdravotnická škola

Albertova 4261/25a

Za předchůdkyni dnešní zdravotnické školy můžeme považovat odbornou školu pro ženská povolání, kterou v roce 1911 pod názvem ženská průmyslová škola založil dámský vzdělávací spolek „Libuše“. První ročník dvouleté školy byl otevřen 1. 10. 1911.
Rok 1948 nepřinesl jen politickou změnu poměrů, zasáhl i do organizace zdravotnictví. Byly zřízeny ústavy národního zdraví a zároveň bylo rozhodnuto, že řádové sestry v nemocnicích budou nahrazeny civilními.
Škola už tehdy vzdělávala pouze zdravotní sestry a od roku 1954 se délka studia opět prodloužila na čtyři roky. padesátých letech se nově změnily také osnovy. prvním a druhém ročníku převažovaly všeobecné předměty, dalších dvou letech odborné; nově byl přidán např. latinský jazyk, aby se studentky lépe orientovaly v odborné terminologii používané lékaři, nebo psaní na stroji. Klinické předměty vyučovali většinou přednostové oddělení – pediatrie, interny, chirurgie a další.
V roce 1961 byl také otevřen 1. ročník nového oboru Dětská sestra a nadále zůstal obor Zdravotní sestra.
Původně sídlila v budově odborné školy pro ženská povolání na Švabinského nábřeží, kde však vznikla 1. 9. 1952 ZŠ Zámoraví. Potom získala několik tříd na gymnáziu a později v budově SPgŠ. Dále studenti přecházeli na výuku i do tehdejší „Oční školy“ na Koperníkovu ulici, kde měli učebny pro výuku odborných předmětů a také internát (dnes se zde opět nachází klášter Milosrdných sester svatého Kříže).
Nová školská soustava znamenala přechod SZŠ pod KN v Brně (1. 1. 1979). I nadále škola připravovala studenty v oboru zdravotních a dětských sester. V r. 1995 problém ohledně budovy školy na Koperníkově ulici. Důvodem byly restituce církevního majetku.
Dne 30. srpna 1996 byla nově postavená škola na Albertově ulici slavnostně otevřena. V září 1996 byla zahájena výuka v nových moderně vybavených prostorách. A hned v následujícím roce se započalo s výstavbou sportovního areálu za školou; celá akce byla dokončena v červnu 1998. Po velmi náročném období pro studenty i učitele tak získala škola budovu, která zcela vyhovuje představám a požadavkům kladeným na školní prostředí.
Ani novému tisíciletí se nevyhnula reforma zdravotnických škol, od školního roku 2004 byl zrušen obor Všeobecná sestra a nově zaveden obor Zdravotnický asistent. Od roku 2005 rozšířila škola vzdělávací nabídku o další obor: Sociální péče – pečovatelská činnost. První maturanti tohoto čtyřletého oboru opustili brány školy právě letos.
Od srpna 2004 začala škola v rámci doplňkové činnosti pořádat i rekvalifikační kurzy Ošetřovatel a Pracovník v sociálních službách.

Historické názvy

1911 – Odborná škola pro ženská povolání
1949 – Vyšší odborná škola sociální
1949 – Vyšší škola zdravotní v Kroměříži
1961 – Střední zdravotnická škola

Ředitelé

1911–1936 František Malina
1914–1918 Blažena Stržínková
1936–1944 Jindřich Spáčil
1949–1952 Jindřich Spáčil
1952–1970 Marie Červinková
1970–1973 Liběna Zelingrová
1973–1990 Lambert Hanzal
1990–1997 Vlasta Smočková
1997–2016 Dagmar Ondrušková
2016– Ludmila Hanáková

Webové stránky

www.szskm.cz
Střední zdravotnická škola, zdroj: Patka 7. 4. 2022
zdroj: Patka 7. 4. 2022

Zdroje

Etapa vývoje I: 1. polovina 20. století. In: Střední zdravotnická škola Kroměříž. Historie školy [online]. [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: www.szskm.cz

Etapa vývoje II: 50. a 60. léta 20. století. In: Střední zdravotnická škola Kroměříž. Historie školy [online]. [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: www.szskm.cz

Etapa vývoje III: 70. a 80. léta 20. století. In: Střední zdravotnická škola Kroměříž. Historie školy [online]. [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: www.szskm.cz

Etapa vývoje IV: 90. léta 20. století po současnost. In: Střední zdravotnická škola Kroměříž. Historie školy [online]. [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: www.szskm.cz