ENKM Školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Na Lindovce 1463/1

Historie školy začíná dne 7. října 1977, kdy byl položen základní kámen Domova mládeže Mlékárenského průmyslu. Stavba komplexu budov školy trvala pět let. Slavnostní otevření a zahájení nového školního roku proběhlo 1. září 1982 pod vedením prvního ředitele Ing. Emila Vraníka. Výuka byla zahájena s 255 žáky. Název ulice Pavlákova, kde je škola postavena, je příznačný, neboť profesor Pavlák, byl významný český mikrobiolog. V prvních letech své existence se škola orientovala především na přípravu pracovníků mlékárenského průmyslu.

Střední odborné učiliště potravinářské Kroměříž začalo provoz 1. 9. 1982. Učiliště bylo vybudováno nedaleko střední průmyslové školy mlékárenské nákladem 40 mil. Kč. Učiliště mělo tříletý učební obor - biochemik a dále dvouleté vzdělání při zaměstnání.

Historie oborů školy

1991/1992 zahájení výuky tříletých učebních oborů pekař a cukrář. Dále zde byla zřízena rodinná škola, která existovala do roku 1997
1992/1993 se začal vyučovat učební obor kuchař-číšník. Ve stejném roce byla otevřena odborná škola – dvouleté studium zakončené závěrečnými zkouškami. Výuka v takto koncipované odborné škole probíhala do roku 1995
1994/1995 škola otevírá první tříletý stupeň hotelové školy, jejíž poslední absolventi ukončili toto studium ve školním roce 1997/1998. V roce 1997 byli poprvé přijímáni žáci do čtyřletého maturitního studia – hotelnictví a turismus
1997/1998 dochází k obnovení maturitního nástavbového studia pro vyučené absolventy
2002/2003 převedení učebních oborů chovatel koní a jezdec, zahradník a řezník-uzenář ze SOUZ
2008/2009 se začínají vyučovat obory kategorie E a C, tedy obory stravovací a ubytovací služby, potravinářská výroba – zaměření cukrářské práce, strojírenské práce – zaměření zámečnické práce a údržba, zednické práce a dvouletý obor praktická škola dvouletá
2011/2012 do výchovně vzdělávací nabídky přibyl obor prodavač

Významná data v historii školy

1982 Střední odborné učiliště potravinářské v Kroměříži, zřizovatel Generální ředitelství mlékárenského průmyslu Praha
1985 bylo Střední odborné učiliště potravinářské v Kroměříži převedeno pod podnikové ředitelství státního podniku Lacrum Brno
1991 Střední odborné učiliště potravinářské v Kroměříži převedeno jako příspěvková organizace pod MŠMT ČR
1994 škola dostává nový název – Integrovaná střední škola v Kroměříži
1998 dochází k dalšímu přejmenování školy na název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Kroměříži
2002 došlo ke sloučení školy se Středním odborným učilištěm zemědělským a k převedení učebních oborů „chovatel koní a jezdec", „zahradník" a „řezník-uzenář"
2004 vzniklo detašované pracoviště Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2012 bylo toto pracoviště přesunuto do sídla UTB ve Zlíně.
1. září 2005 došlo ke změně názvu školy na Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, zřizovatel Zlínský kraj
2008 byla škola sloučena s Odborným učilištěm a Praktickou školou Kroměříž a začaly se vyučovat obory kategorie E a C
2009 byla škola sloučena s Domovem mládeže a školní jídelnou Kroměříž ve Štěchovicích
1. 1. 2011 byla škola sloučena se Střední školou obchodu a gastronomie Koryčany
2014 Domov mládeže a školní jídelna Kroměříž ve Štěchovicích byla převedena pod Tauferovu SOŠ veterinární Kroměříž

Historické názvy

1982 – Střední učiliště potravinářské Kroměříž
1994 – Integrovaná střední odborná škola v Kroměříži
1994 – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Kroměříži

Ředitelé

1982–1987 Emil Vraník
1987–1990 RNDr. Jaroslava Peštuková
1990–2018 Ing. Petr Hajný
2018– Mgr. Ivana Hašová

Webové stránky

www.hskm.cz
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, zdroj: Patka 22. 3. 2023
zdroj: Patka 22. 3. 2023

Zdroje

www.hskm.cz