ENKM Školy Střední pedagogická škola a Vyšší odborná škola

Střední pedagogická škola a Vyšší odborná škola

1. máje 221/10

Snaha o zřízení reálky v Kroměříži vyústila v roce 1898, kdy vedení města Kroměříže odsouhlasilo dne 25. června otevření 1.třídy české reálky. Slavnostní zahájení vyučování nové školy se uskutečnilo již 18.září 1898. Prozatímně sídlila reálka v budově dívčí školy, v roce 1901 byl položen základní kámen nové školní budovy a dokončena byla již následujícího roku. Postavena byla podle návrhu ing. Pětníka na rohu Šafaříkovy ulice a ulice 1.máje. V červnu 1902 převzala školu do správy zemská správa s názvem Česká zemská vyšší reálka v Kroměříži. První maturity se na reálce konaly v roce 1905 a byly pro studenty úspěšné. V roce 1913 byla reálka zestátněna. V květnu 1939 byla budova školy obsazena říšskoněmeckou policií a profesoři a žáci se museli přestěhovat do budovy českého gymnázia. Od školního roku 1940/1941 nesměl být otevřen 1.ročník, 2. a 3. ročníky přejmenovány na reálně gymnazijní a 4.-7. zůstaly reálkou. Škola změnila název na Realgymnasium in Kremsier am Graben. Po osvobození Kroměříže se dne 10.září 1945 přestěhovala reálka zpět do své budovy a byla přejmenována na Masarykovo reálné gymnázium Kroměříž. Od 1. září 1950 bylo přeměněno na čtyřleté pedagogické gymnázium pro vzdělávání učitelů národních škol. Dnes v budově sídlí Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž.

Historické názvy

1898 – Česká zemská vyšší reálka v Kroměříži
1942 – Realgymnasium in Kremsier am Graben
1945 – Masarykovo reálné gymnázium Kroměříž
1950 – Pedagogické gymnázium pro vzdělávání učitelů národních škol
1950 – Pedagogické gymnázium pro vzdělávání učitelek mateřských škol
1959 – Střední pedagogická škola
1993 – Vyšší odborná škola
2018 – rozšířená vzdělávací nabídka

Ředitelé

Beran Jaromír
Vítková Jana
1898–1899 Henniger Rudolf
1899–1911 František Chmelík
1926–1928 Msgre. Antonín Janda
1928–1934 Zapletal Jaroslav
1928–1928 Frank František
1935–1937 Kocián Dominik
1937–1939 Bohumil Dudárek
1939–1950 Josef Hilgartner

Webové stránky

www.ped-km.cz
Střední pedagogická škola a Vyšší odborná škola, zdroj: www.ped-km.cz
zdroj: www.ped-km.cz
, zdroj: Patka 30.3.2022
zdroj: Patka 30.3.2022