ENKM Osobnosti Štítky osobností

Abecední seznam štítků osobností

advokát

agronom

akademický malíř

amatérský archeolog

amatérský herec

amatérský historik umění

amatérský režisér

amatérský scénograf

apoštolský protonotář

arcibiskupský archivář

arcibiskupský knihovník

archeolog

architekt

archivář

astronom

autor

autor článků

autor dějin

autor divadelních her

autor dokumentárních filmů

autor faktografických publikací

autor historických a vlastivědných prací

autor ideologických publikací

autor kabaretních scén

autor loutkářských her

autor náboženské literatury

autor odborné literatury

autor odborných publikací

autor publikací

autor rozhlasových her

balneolog

basista

básník

benediktin

berní úředník

bibliofil

bibliograf

biolog

biskup

biskup olomoucký

botanik

buditel

bylinkář

Cena města Kroměříže

cestovatel

cimbalista

církevní historik

císařský rada

čestný občan města Kroměříže

člen misijního řádu Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné

člen Sokola

členka Sokola

dadaista

děkan

diplomat

dirigent

divadelní a filmový herec

divadelní kritik

divadelní režisér

dokumentarista

dramatik

dramaturg

editor

ekonom

elektrotechnik

esperantista

etnograf

farář Církve československé husitské

filatelista

filmový architekt

filmový odborník

filmový režisér

filmový scenárista

filolog

filozof

folklorista

fotbalista

fotograf

františkán

fyzik

fyzioterapeut

genealog

generál

geodet

geolog

germanista

grafik

gymnazijní prefekt

gynekolog

heraldik

herec

historik

historik umění

hobojista

hokejista

holocaust

houslista

hudební historik

hudební kritik

hudební pedagog

hudební skladatel

hudební teoretik

hudebník

chemik

choreograf

ilustrátor

indolog

interpret

jazykovědec

jezuita

kameník

kanovník

kanovník olomoucký

kapelník

kapitulní děkan

kardinál

kardiolog

kartograf

katecheta

katolický kněz

kazatel

klavírista

klempíř

klinická psycholožka

knihkupec

knihovník

knihtiskař

komenioložka

komik

komunální politik

korepetitor

kosmonaut

kreslíř

kritik

kronikář

kronikář města Kroměříže

kronikář obce Rataje

kulturní pracovník

legionář

lékárník

lékař

lektor

lesní inženýr

letec amatér

letec RAF

lexikograf

literární historik

literární kritik

literární vědec

malíř

malíř - amatér

matematik

meteorolog

metropolita moravský

mincmistr

mineralog

misionář

místostarosta Vyškova

místostarostka

mistr republiky

monsignore

moravský místopisec

muzejní pracovník

muzikolog

náboženský spisovatel

národopisný pracovník

návrhář mincí

novinář

numismatik

obchodník

oblát

odboj

odborné publikace

oftalmolog

olomoucký arcibiskup

opat

operní pěvec

operní režisér

organizátor kulturního života

organizátor sportovního života

orientalista

ornitolog

ostrostřelec

paleontolog

pedagog

pedagog náboženství

pediatr

piarista

pilot

podnikatel

politický vězeň

politický vězeň komunistického režimu

politik

politolog

popularizátor

poslanec

poslanec Říšského sněmu

právník

pravoslavný kněz

prezident

probošt

profesor olomoucké akademie

projektant

protifašistický bojovník

předseda okresního úřadu

překladatel

přírodovědec

příslušník českosl. zahraniční armády

psychiatr

psycholog

psychoterapeut

publicista

rabín

radiolog

redaktor

regionální historik

rektor

rentgenolog

restaurátor

režisér

rytec

rytíř

ředitel

ředitel Domu osvěty

ředitel gymnázia

ředitel knihovny

ředitel léčebny

ředitel muzea

ředitel nemocnice

ředitel školy

ředitel zámku

řeholník

řezbář

saxofonista

sběratel

sběratel fotografií města

sběratel lidových písní

sběratel pověstí

sbormistr

scenárista

scénograf

senátor

sexuolog

skaut

sociolog

sochař

sokolský pracovník

sólista

soudce

spisovatel

spisovatelka

sportovec

sportovní dopisovatel

starosta Kroměříže

starosta Kyjova

starosta Litovle

starosta Opavy

starosta Postoupek

starosta Trávníku

stati z oboru

statistik

stavitel

stenograf

stolař

strojní inženýr

strojník

středoškolský pedagog

student

šachista

školní inspektor

školní rada

šlechtitel

štukatér

tanečnice

teatrolog

technik

technolog

teolog

tiskař

topograf

trubač

trumpetista

tvůrce mozaik

typograf

účastník 2. odboje

úředník

uzenář

varhaník

vědec

veterinář

věžný

violista

violoncelistka

vládní rada

vlastivědný pracovník

voják

voják RAF

vojenský kaplan

vydavatel

vychovatel

vysokoškolský pedagog

výtvarník

výzkumný pracovník

zakladatel firmy

zakladatel knihovny

zakladatel muzea

zakladatel spolků

zástupce rabína

zastupitel

zdravotní rada

zpěvák

zpovědník

zubní technik

židovský původ