ENKM Události Statistika obyvatel města 1982

31. 12. 1982

Statistika obyvatel města 1982

K trvalému pobytu bylo přihlášeno 26133, z toho 13728 žen.

Zdroje

Kolik nás je? Zpravodaj města Kroměříže. 1983, (4), s. 79.

Zpět

Další události v roce 1982

Ustavení městského protialkoholního sboru

Více info

Stotisící návštěvník zámku

Více info

Nové potravinářské učiliště

Více info

Chateaudun v Kroměříži

Více info

Nové jesle na Kollárově ulici

Více info

Nová prodejna potravin v Bílanech

Více info