ENKM Objekty Budovy Starý pivovar

Starý pivovar

Prusinovského 114/2

Komentář

Měšťanský dnes Starý pivovar navazuje na budovu radnice. Rozsáhlý areál vyrostl v 17. stol. a svému účelu sloužil do 1. světové války. V přízemní části je dnes umístěno Turistické informační centrum. Bývalý pivovar tvoří hlavní dvoupatrová budova, doplněná příčným křídlem, které zabíhá hluboko do vnitrobloku. Je zde točité schodiště, které ústí do ulice. Vnitřní dvůr je přístupný kruhovým portálem.
V objektu se nachází stálá Expozice Karla Kryla (J. Konečný).
1644 rozšíření budovy
1953 rekonstrukce (V. Capoušek)
2014 rekonstrukce
Právovárečníci,kteří neměli doma pivovar, si zbudovali společný pivovar. Pivo z něho se smělo prodávat jen ve městě a v tehdy ještě samostatných Štěchovicích, Novosadech a Oskoli. V poddanských dědinách se prodávalo pivo z panského pivovaru. Po skáze města r. 1643 vystavilo město pivovar, roku 1660 jej vydalo zase várečnému měšťanstvu. R. 1729 se přistavily stáje. Od r. 1798 provozovala pivovar obec. Vařilo se ze sladové směsi: 2 třetiny pšenice, 1 třetina ječmene. Obec si nechávala 2 vědra, ostatní připadlo singularistům, jak se tehdy říkávalo právovárečným měšťanům. Než bylo pivo odvezeno k šenkování, ochutnali je pivokoštéři čili lízníci. V pivovaru se naposledy vařilo na počátku 20. století. Budova pustla, dole byla řada krámků, ve dvoře udelné skladiště. Výzdobu sálku a sgrafito nad vstupem pořídil akad. malíř Vlad. Škranc - hanácké náměty.

NPÚ

32221/7-6009, 1000143779

Ústřední seznam kulturních památek

32221/7-6009, 1000143779
, zdroj: Patka 29. 1. 2022
zdroj: Patka 29. 1. 2022

Zdroje

Měšťanský pivovar Kroměříž. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-01-31]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

KRŮPA, Václav. Měšťanský pivovar. Zajímavosti z městské kroniky. Zpravodaj města Kroměříže. 1983, (7-8), s. 147.