ENKM Objekty Budovy Staré městské lázně

Staré městské lázně

Ztracená 64/3

Komentář

MonumNet uvádí čo. 32.
Konec 17. stol.
Dvoukřídlý patrový barokní dům s vnitřním dvorem zaujímá místo někdejších městských lázní a nevěstince při středověké hradební zdi. Vyrostl na dvojici spojených středověkých parcel a jeho složitou dispozicí v přízemí dělí hřebínkově klenutý průjezd do dvora. Ve středu domu se nachází někdejší černá kuchyně. Novodobá hladká fasáda neprozrazuje, že se jedná o nejlépe zachovalý historický dům ve Ztracené ulici.
První zmínka o lázních ve městě pochází z r. 1383. Návštěvník si mohl vybrat mezi studenou a horkou koupelí i parní lázní. Lazebník rovněž trhal zuby, holil, řezal kuří oka, pouštěl žilou. Zároveň se v lázních jedlo a pilo. R. 1589 bylo zakázáno vaření a šenkování piva v lázních. Provozovala se zde hlavně v 16. stol. i prostituce. Lazebníci utvořili v r. 1661 řemeslný cech, jemuž privilegie potvrdila Marie Terezie. Lázeňský dům ve Ztracené ul. vlastnil Hanz Georg Gerber. Po jeho úmrtí zdědila dům dcera, která se provdala za Josefa Navrátila. Ještě jedny lázně se nacházely v 17. stol. na předměstí Sladovny - dodnes je zde ulice Lázeňská.

NPÚ

28308/7-6009, 1000139603

Ústřední seznam kulturních památek

28308/7-6009, 1000139603
, zdroj: Patka 27. 1. 2022
zdroj: Patka 27. 1. 2022

Informační smaltované tabulky

Stará kroměřížská lázeň

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

SOBEK, David. Lázně a péče o tělo. Jak se v Kroměřížané bavili v nedávné minulosti. Kroměřížský zpravodaj. 2019, 16, (2), s. 13.