ENKM Objekty Budovy Stará vikárka

Stará vikárka

Stojanovo náměstí 4/5

Autor

Giovanni Pietro Tencalla

Komentář

Budova farního úřadu tvoří protějšek vysokému průčelí kostela sv. Mořice. Je součástí někdejšího kapitulního areálu a byla vystavěna patrně v rámci reorganizačních opatření, která vůči kapitule uplatnil biskup Stanislav Thurzo v r. 1516. Dvoupodlažní volně stojící objekt krytý valbovou střechou sestává z hlavního traktu a dvou krátkých křídel. Průjezd je tvořen raně renesančním portálem, nad níž je osazen erb biskupa Lichtenštejna z r. 1666. Okna mají goticko-renesanční kamenná profilová ostění. Ve dvoře je pilířová arkáda. Dvůr mezi Starou vikárkou a hradbami je přístupný.

NPÚ

30725/7-6009, 1000142190

Ústřední seznam kulturních památek

30725/7-6009, 1000142190
, zdroj: Patka 27. 1. 2022
zdroj: Patka 27. 1. 2022

Informační smaltované tabulky

Farní úřad u sv. Mořice

Zdroje

Římskokatolická farnost svatého Mořice Kroměříž. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.