ENKM Osobnosti Stanislav Thurzo

Stanislav Thurzo

Pseudonym(y)

Stanislav Thurzó, hrabě de Béthlenfalva

Datum a místo narození

* 1470, Krakov

Datum a místo úmrtí

† 17. 4. 1540 (70 let), Olomouc

Obor působení

církev

Vzdělání

teologie a právo v italské Padově

Zaměstnání

olomoucký kanovník po návratu z Itálie
1496 zvolen biskupem
1498 diecézní synoda ve Vyškově - Statuta synodalia Stanislai
1500 vykoupil ze zástavy Kroměříž a zahájil přestavbu gotického hradu na zámek
1511 vykoupil zastavený hrad Hukvaldy a dal ho znovu opevnit
1515–1516 výstavba vysokého gotického chóru olomouckého dómu
11. března 1509 korunoval v katedrále sv. Víta spolu se svým bratrem Janem, vratislavským biskupem, Ludvíka Jagellonského za českého krále
24. února 1527 korunoval na českého krále Ferdinanda I.
1538 diecézní synoda

Rodina

otec Jan III. Turzo hrabě

Komentář

rodiče se přestěhovali z Uher do Krakova
byl velkým přítelem Erasma Rotterdamského
Papežové Inocenc VIII. a Alexandr VI. ignorovali právo olomoucké kapituly na svobodnou volbu biskupa a dosadili na biskupství italské kněze, kapitula protestovala a poslala do Říma Stanislava Thurzu. Ten nešetřil ani času, ani peněz, až nakonec přiměl biskupa Borgiu k rezignaci.
Počátkem 16. století zřídil u vyškovského zámku zahradu a v Olomouci nechal postavit biskupskou rezidenci.
1538vydal manská práva v češtině

Pohřben(a)

Byl pohřben v olomoucké katedrále sv. Václava.

Zdroje

Stanislav Thurzo. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-05-06]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PETERA, Václav. Géniové církve a vlasti. Rkp. Praha 1964.

Naposledy aktualizováno: 1. 2. 2023