ENKM Osobnosti Stanislav Pavlovský

Dr. Stanislav Pavlovský

Pseudonym(y)

Stanislav II. Pavlovský z Pavlovic

Datum a místo narození

* 1545, Těšínsko

Datum a místo úmrtí

† 2. 6. 1598 (53 let), Olomouc

Obor působení

církev, vzdělávání

Zaměstnání

1569 kanovník v Olomouci, studoval na Germanicu, kde získal doktorát kanonického práva
1573 kanovník ve Vratislavi
1575 probošt brněnské kapituly
1577 scholastik olomoucké kapituly

Působil(a)

Olomouc, Kroměříž

Komentář

4 předchůdci byli otráveni Philoponem Dambrovským, který byl po přiznání sťat
měl složitou roli v rámci reformace, podléhal přímo císaři, byl pověřen i diplomatickými jednáními v Polsku, ale ta nedopadla v jeho prospěch
podporoval vzdělání a zasloužil se o zvelebení sídel v Olomouci a Kroměříži
upravil biskupský znak

Zdroje

Stanislav Pavlovský. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-11-18]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 19. 12. 2022