ENKM Školy Sovička - dětská skupina

Sovička - dětská skupina

Gorkého 2565

V prostorách bývalé oční školy a jeslí dnes sídlí dětská skupina Sovička, provozovaná mateřským centrem Klubíčko.

Webové stránky

www.klubickokm.cz
Sovička - dětská skupina, zdroj: Patka 24. 4. 2022
zdroj: Patka 24. 4. 2022

Zdroje

ŠLANCAROVÁ Martina. Kroměříž - Hanácké Athény II. aneb z historie kroměřížských škol a školek. Kroměřížský zpravodaj. 2020, (2), s.13.