ENKM Objekty Budovy Šotorovský dům

Šotorovský dům

Vodní 81/25

Komentář

MonumNet uvádí čo. 29.
Rozsáhlý trojkřídlý patrový dům stál v těsném sousedství někdejší Vodní brány a jeho pravou, předstupující část průčelí s neorenesanční bosáží patrně dodnes tvoří blok středověkého zdiva věže. Příjezd je přístupný půlkruhovým portálem ze začátku 16. stol. Dlouhé dvorní křídlo vzniklo v závěru 18. stol. snad v místě příhradební uličky a do jeho vnějšího obvodu je zapojen i fragment středověké městské hradby.
Peroutka chybně uvádí jako Atelandský.

NPÚ

28904/7-6009, 1000140239

Ústřední seznam kulturních památek

28904/7-6009, 1000140239
, zdroj: Patka 7. 12. 2021
zdroj: Patka 7. 12. 2021

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.