ENKM Objekty Sochy Úrodná Haná

Úrodná Haná

(dochovaná)

Vejvanovského

Autor

Antonín Ivanský 4.7.1910-8.1.2000

Komentář

Socha je umístěna blízko vchodu do Podzámecké zahrady z ulice Vejvanovského. Byla zhotovena v roce 1948 a byla využita jako dekorativní výzdoba při příležitosti kroměřížské zemědělské výstavy.
Poděkování patří C. Měsícovi, který dopomohl s identifikací.
Úrodná Haná, zdroj: Patka 6. 11. 2022
zdroj: Patka 6. 11. 2022

Zdroje

DEDEK, Otta. Antonín Ivanský : [monografie s ukázkami z výtvarného díla]. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1985. 118 s. : Podoby ; sv. 14.