ENKM Objekty Sochy T. G. Masaryk

T. G. Masaryk

(dochovaná)

Masarykovo náměstí

Autor

Otto Gutreund

Komentář

Otto Gutfreund - zemřel 2.června 1927
pomník vytvořil za použití jeho sochy Vojtěch Kerhart

V červnu 1940 byl odstraněn nacisty. Podruhé byl obnoven 28. 10. 1947 a za 6 let, díky Čepičkovi, jeho nohsledům a Lidovým milicím byl odstraněn znovu.
Za pomoci odborníků z Národní galerie v Praze odlila zrekonstruovanou plastiku TGM slévárna Dolní Lhota u Blanska.
Odhalena 7. 3. 1993.
T. G. Masaryk, zdroj: Patka 7. 11. 2016
zdroj: Patka 7. 11. 2016

Zdroje

Socha prezidenta Masaryka byla trnem v oku dvěma totalitním režimům, Týdeník Kroměřížska, 22.10.2019