ENKM Objekty Sochy sv. Václav - Hradisko (hřbitov)

sv. Václav - Hradisko (hřbitov)

(dochovaná), místní část Hradisko

Autor

Antonín Tomáš Beck

Komentář

památkově chráněno spolu s kostelem Všech svatých
Socha sv. Václava byla na hřbitov v Hradisku umístěna k svatováclavské slavnosti konané 28. 9. 1929 jako pomník padlým ve světové válce. Socha od sochaře Antonína Tomáše Becka (1835-1908) původně stávala u starého kroměřížského mostu přes řeku Moravu. Po regulaci v letech 1907–1909 byla socha, spolu s několika dalšími, přemístěna ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Odtud socha putovala do Hradiska a u kostela byla nahrazena její kopií od Antonínova syna Jana Antonína Becka (1864-1937).
U sochy svatého Václava byl pohřben dne 6. 5. 1945 neznámý rumunský vojín, který padl u Lutopecen a dne 13. 5. 1945 neznámý rumunský vojín, který u Miňůvek vypadl z vojenského auta. Dne 4. 4. 1951 byly ostatky obou rumunských vojínů exhumovány a převezeny na Ústřední hřbitov v Brně.
restaurováno 1999 (Lendr), 2018
sv. Václav - Hradisko (hřbitov), zdroj: Patka 27. 9. 2018
zdroj: Patka 27. 9. 2018