ENKM Objekty Sochy sv. Florian u kostela

sv. Florian u kostela

(dochovaná), místní část Těšnovice

Komentář

NPÚ - Památkou je celý areál kostela spolu se samostatně stojící zvonicí, opěrným zdivem (opevněním kostela) a sochou sv. Floriána

2005 - Pavůček František, restaurátor - Očištění, zpevnění, domodelování, dotmelení, barevné sjednocení, hydrofobizace.

NPÚ

28486/7-6160, 1000139798

Ústřední seznam kulturních památek

28486/7-6160, 1000139798
sv. Florian u kostela, zdroj: Patka 24. 3. 2015
zdroj: Patka 24. 3. 2015

Zdroje

Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-01]. Dostupné z: cs.wikipedia.org(T%C4%9B%C5%A1novice)

Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-01]. Dostupné z: cs.wikipedia.org(T%C4%9B%C5%A1novice)